Demiryolu Koordinasyon Çalışma Grubu (DKÇG) 7. toplantısı 11.11. 2019 tarihinde yapılmıştır.

7. DEMİRYOLU KOORDİNASYON ÇALIŞMA GRUBU
 
TOPLANTI TARİHİ  : 11/11/2019
TOPLANTI YERİ      : UAB Ana Bina 1.Kat toplantı salonu
TOPLANTI SAATİ    : 17:30
TOPLANTI NO    : 7


GÜNDEM
1- Açılış, 
2- 6. DKÇG toplantısı sonucunda yapılan işlemler konusunda Grubun bilgilendirilmesi;

a) Demiryolu taşımalarında kullanılan motorin için ÖTV istisnası uygulanması konusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bakanlığımız üst düzeyi nezdinde yapılan girişimler, (DDGM)

b) Elektrik enerjisi konusunda

        • EPDK ile yapılan toplantı sonucuna göre kurulu güç yerine talep edilen güç üzerinden üretim yapılmasına yönelik EPDK                 mevzuatında değişiklik yapılması konusunda TCDD, EPDK ve Enerji Bakanlığı arasında yapılan girişimlerin açıklanması, (TCDD)
        • TCDD tarafından altyapı şebekesinin rejenerasyona uygun hale getirilmesi ve rejenerasyon uygulamaları ile ilgili TÜBİTAK’la beraber yürütülen ortak çalışmanın TEİAŞ tarafından değerlendirilme sonuçları hakkında Grubun bilgilendirilmesi, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.,)

c) Boden aşınmaları ile ilgili olarak; sürekartman uygulaması, ray yağlama sistemi ve boden yağlama sistemi kurulan Tavşanlı-Balıkesir hat kesiminde yapılan çalışmalara ait sonuçların ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından lokomotiflere takılan yağlama sistemleri hakkında yapılan çalışmaların Gruba açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş, Körfez Ulaştırma A.Ş.)

d) Altyapı geometrisindeki olumsuzlukların giderilebilmesi için TCDD tarafından belirlenen trafiğin yoğun olduğu hat kesimlerinde yapılacak iyileştirme projelerine ilişkin iyileştirme projelerinde sağlanan ilerlemeler, (TCDD)

e) Yatırım programına dahil edilen hat kesimlerinde işletmesel bütünlüğü sağlamak için öncelikle Divriği-Kars, Alayunt-Afyonkarahisar-Konya elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon (EST) projeleri ve hatlarda dingil basıncı bütünlüğünü sağlamak için Karaman-Ulukışla güzergahındaki çift hat projesindeki ilerlemelerin açıklanması, (TCDD)

f) Bilecik-İzmit arası gibi karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığının özellikle yoğun olduğu lokasyonlarda yükün demiryollarına kaydırılması için lojistik merkezlerin ve taşıma imkanı olabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla TMKTDGM koordinesinde oluşturulan çalışma grubunun, sektör paydaşları ile belirlediği yol haritasının Gruba açıklanması, (TMKTDGM, DDGM, TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

g) Gebze-Halkalı (Marmaray) hattının açılması sonrasında işletilecek yük trenlerinin altyapı kapasite tahsisi ve erişim ücretleri ile AYGM tarafından tamamlanacak montaj ve testlere ilişkin çalışmaların açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş., AYGM)

h) Şebeke Bildiriminde 1000 hamton-km için E68000 tipi lokomotif enerji tüketim değerinin tespiti ve Gruba açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

ı) Üretim tesisleri, OSB, Serbest Bölge, hammadde ocakları ve diğer tesislerin ulusal demiryolu ağına bağlanması için yapılacak iltisak hatlarının belirlenecek kriterlere göre TCDD veya AYGM tarafından yapılması hususunda Gruba bilgi verilmesi, (TCDD, AYGM)

3- Altyapı kapasitesinin şeffaf, etkin ve adil rekabet koşullarına uygun olarak tahsis edilip edilmediğine ilişkin her türlü denetim ve kontrol yapma yetkisine sahip olan sektörün düzenleyicisi DDGM’ ye altyapı veri ve bilgilerine erişimin sağlanması için Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği uyarınca, TCDD’nin KKY kapsamında oluşturulan Yönetim Bilgi Sistemi Analiz Raporlarına ve anlık tren takibini sağlayan tren izleme uygulamasına ara yüzle erişimin sağlanması, (DDGM)

4- Demiryolu altyapısı ile tren işletmeciliğinde tren emniyet ve sevk konularında etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması ve buna ilişkin düzenlemelerin yapılması konusu, (TCDD)
5- Kaza incelemelerinde ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere DTİ’ lerden tren hız bilgilerinin düzenli olarak alınmasını sağlayan ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından kullanılan Savronik Tren Bilgi Sistemi'ne TCDD’ nin erişim yetkisinin verilmesi. (TCDD) 
6-Dilek ve temenniler.

Fotoğraflar