Demiryolu Koordinasyon Çalışma Grubu (DKÇG) altıncı toplantısı 11 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştır.

6. DEMİRYOLU KOORDİNASYON ÇALIŞMA GRUBU
 
TOPLANTI TARİHİ  : 11/07/2019
TOPLANTI YERİ      : UAB Bakanlık Ek Binası Zemin Kat (Nuri Demirağ toplantı salonu)
TOPLANTI SAATİ    : 15:00
TOPLANTI NO    : 6

GÜNDEM
1- Açılış, 
2- 5. DKÇG toplantısı sonucunda yapılan işlemler konusunda Grubun bilgilendirilmesi;

a) Demiryolu taşımalarında kullanılan motorin için ÖTV istisnası uygulanması konusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bakanlığımız üst düzeyi nezdinde takibi, (DDGM)

b) Elektrik enerjisi konusunda

EPDK ile yapılan toplantı sonucuna göre kurulu güç yerine talep edilen güç üzerinden üretim yapılmasına yönelik EPDK mevzuatında değişiklik yapılması konusu, (DDGM, TCDD)
TCDD tarafından altyapı şebekesinin rejenerasyona uygun hale getirilmesi ve rejenerasyon uygulamları ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan çalışmalar  hakkında Grubun bilgilendirilmesi, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.,)

c) Boden aşınmaları ile ilgili olarak; sürekartman uygulaması, ray yağlama sistemi ve boden yağlama sistemi kurulan Tavşanlı-Balıkesir hat kesiminde yapılan çalışmalara ait sonuçların Gruba açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş)

d) Tren işletiminin verimsizliğine (düşük çekerler- destek makine ihtiyacının çokluğu) ve çeken/çekilen araçlarla ekipmanlarının hızlı deformasyonuna neden olan ve şebekenin geneline yayılmış altyapı geometrisindeki (dar kurplar, yüksek eğimler) olumsuzlukların bertaraf edilmesi için, TCDD tarafından belirlenen trafiğin yoğun olduğu hat kesimlerinde yapılacak iyileştirme projeleri ve bu projelere ilişkin fizibilite çalışmalarında sağlanan ilerlemeler, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

e) Yatırım programına dahil edilen Divriği-Kars elektrifikasyon, sinyalizasyon projesine ilişkin ilerlemeler, (TCDD)

f) İşletmesel bütünlüğü sağlamak için Alayunt-Afyonkarahisar-Konya elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon projesinin yapım ihalesine çıkılması amacıyla gerekli ödenek/finansman temini çalışmalarının ve dingil basıncı bütünlüğünü sağlamak için Karaman-Ulukışla güzergahında çift hat projesi ile ilgili olarak yapılan çalışmaların Gruba açıklanması. (TCDD)


g) Bilecik-İzmit arası gibi karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığının oldukça yoğun olduğu lokasyonlar öncelikli olmak üzere, tehlikeli madde taşımacılığının demiryollarına kaydırılması, lojistik merkezlerin ve taşıma imkanı olabilirliğinin değerlendirilmesi için TMKTDGM koordinesinde oluşturulan çalışma grubunun yapılan 2.toplantısının sonuçlarının açıklanması, (TMKTDGM, DDGM, TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

ğ) Gebze-Halkalı (Marmaray) hattının açılması sonrasında yük trenlerinin gece işletmeciliğinin yapılabilmesi için orer planlaması ve altyapı erişim ücretleri konusunda yapılan çalışmaların açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

h) Şebeke Bildiriminde 1000 hamton-km için E68000 tipi lokomotif enerji tüketim değerinin tespiti ve gruba açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

ı)Akaryakıt taşımalarında yeterli aydınlatması olan işyerlerinde gece de manevra yapılabilmesi konusunda TMKTDGM tarafından talep edilen bilgilerin gönderilmesi konusu (TMKTDGM)

3- Kapasite artırımının sağlanabilmesi ve işletmecilik sürelerinin kısaltılabilmesi için hat kesimlerinde geçmişte belirlenmiş olan tekayüdatların (hız kısıtlamalarının) hatların durumuna göre yeniden belirlenerek hız artışı yapılabilecek kesimlerde güncellenmesine yönelik çalışma yapılması, (DDGM)

4- Üretim tesisleri, OSB, Serbest Bölge, hammadde ocakları ve diğer tesislerin ulusal demiryolu ağına bağlanması için yapılacak iltisak hatlarının demiryolu ağına çok yakın olması  kısa mesafeli hatlar olması ve genelde çıkma malzemelerle yapılabiliyor  olması nedeniyle iltisak hatlarının TCDD Altyapı İşletmecisi tarafından yapılması, (TCDD, AYGM)

5-Dilek ve temenniler.

Fotoğraflar