Demiryolu Koordinasyon Çalışma Grubu (DKÇG) beşinci toplantısı 26 Nisan 2019 tarihinde yapılmıştır.

DEMİRYOLU KOORDİNASYON ÇALIŞMA GRUBU
 
TOPLANTI TARİHİ  : 26/04/2019
TOPLANTI YERİ      : UAB Bakanlık Ek Binası Zemin Kat (Nuri Demirağ toplantı salonu)
TOPLANTI SAATİ    : 14:00
TOPLANTI NO    : 5

GÜNDEM
1- Açılış, 
2- 4. DKÇG toplantısı sonucunda yapılan işlemler konusunda Grubun bilgilendirilmesi;

a) Demiryolu taşımalarında kullanılan motorin için ÖTV istisnası uygulanması konusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde takibi, (DDGM)

b) Elektrik enerjisi konusunda

Trenlerin işletilmesi için kullanılan elektrik enerjisi bedelinde alınan sistem kullanım bedelinin yüksekliği, elektrik enerjisi (kw/h) bedelinde yaşanan yüksek artışın sebepleri, DTİ’lerin dağıtım kuruluşlarından direk enerji alabilmeleri,  gece-gündüz tarife farklılığı konularında yapılan toplantının sonuçları, (DDGM, TCDD)
TCDD altyapı şebekesinin rejenerasyona uygun hale getirilerek bunun için gerekli lisansların alınmasına yönelik çalışmalar ve belli periyotlarla tüketilen enerji miktarının ve geri dönüşümün belirlenmesi, fiyatlamayı sağlayacak sayaç yazılımlarının güncellenmesi, rejenerasyon ile ilgili olarak EPDK mevzuatı değişikliği ve lokomotiflere enerji metre takılması konuları, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş., DDGM)

c) Yenileme yapılan hatlarda demiryolu araç tekerlerinin aşırı derecede boden aşınmasının önüne geçilebilmesi için çalışmaların yapıldığı hat kesimlerinde yapılan uygulamalar ve sonuçları, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş)

d) Tren işletiminin verimsizliğine (düşük çekerler- destek makine ihtiyacının çokluğu) ve çeken/çekilen araçlarla ekipmanlarının hızlı deformasyonuna neden olan ve şebekenin geneline yayılmış altyapı geometrisindeki (dar kurplar, yüksek eğimler) olumsuzlukların bertaraf edilmesi için, TCDD tarafından belirlenen trafiğin yoğun olduğu hat kesimlerinde yapılacak iyileştirme projeleri ve bu projelere ilişkin fizibilite çalışmalarında sağlanan ilerlemeler, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

e) Kapalı olan istasyonlarda buluşma yapılamaması nedeniyle aksayan trafiğin önünün açılabilmesi için geçici buluşmaları sağlamak üzere gerekirse mobil personel aracılığıyla istasyonların açılması, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından talep edilen istasyonların ve BTK hattındaki Güvercinlik istasyonunun (Kars-Canbaz arasında bulunan) açılması ve genel sonuçların açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)
f) Yatırım programına dahil edilen Divriği-Kars elektrifikasyon, sinyalizasyon projesine ilişkin ilerlemeler, 

g) Elektrikli işletmecilikte bir bütünlüğün sağlanması için elektrifikasyon yatırım tekliflerinin değerlendirilmesi, (Afyon-Ulukışla güzergahı) (TCDD)

h) Dingil basıncı olarak hatlarda bir bütünlüğün sağlanması için yatırım tekliflerinin değerlendirilmesi, (Karaman-Ulukışla güzergahı) (TCDD)
   
3- Kapalı olan hatlarda uzun yoldan alternatif güzergah üzerinden yapılan taşımalar için tahsil edilen altyapı erişim ve diğer ek ücretlerin normal yoldan alınması konusunun değerlendirilmesi, (TCDD)

4- Elektrik faturalarındaki sistem kullanım bedelinin kullanılan hat kesimlerine isabet eden trafo bedelleri üzerinden ödenmesi, (TCDD)

5- Bilecik-İzmit arası gibi karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığının oldukça yoğun olduğu lokasyonlar öncelikli olmak üzere, tehlikeli madde taşımacılığının demiryollarına kaydırılmasına yönelik TMKTDGM koordinesinde oluşturulan çalışma grubunun yapılan ilk toplantısının sonuçlarının açıklanması, (TMKTDGM, DDGM, TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

6- Gebze-Halkalı (Marmaray) hattının açılması sonrasında yük trenlerinin gece işletmeciliğinin yapılabilmesi için orer planlaması ve altyapı erişim ücretleri konusunda yapılan çalışmaların açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

7- Marmaray kapsamında yapılan Pendik ve Halkalı atölye/depolarının eksiklerinin giderilmesi konusunda TCDD tarafından ayrılan ödenek kapsamında ihale ve temin süreçlerinin açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş., AYGM)

8- Şebeke Bildiriminde 1000 hamton-km için 38 kW/h olarak belirlenen E68000 tipi lokomotif enerji tüketim değerinin 16.5 kW/h olarak düzeltilmesi talebi konusunda yapılan çalışmaların açıklanması, (TCDD Taşımacılık A.Ş.)

9- 2018 yılı revize hasar tazmin tarifesinde uygulanan ücretlerin eşit ve adil olması için, TCDD Taşımacılık A.Ş, tarafından kendisiyle ECM sözleşmesi yapmadığı DTİ’ lere uyguladığı revize hasar tazmin ücretlerinde tarifenin incelenerek yapılacak indirimlerin açıklanması, (TCDD Taşımacılık A.Ş.)

10- Akaryakıt taşımalarında yeterli aydınlatması olan işyerlerinde gece de manevra yapılabilmesi konusunda açıklama, (TMKTDGM)

11-  ECM’ lerin vagonun seyrini devam ettirebileceği basit tamirler için ihtiyaç duyabileceği uygun tamir yollarının belirlenerek ilan edilmesi, (TCDD)

12-Dilek ve temenniler.