Demiryolu Koordinasyon Çalışma Grubu (DKÇG) birinci toplantısı 17 Ekim 2018 tarihinde yapılmıştır.


DEMİRYOLU KOORDİNASYON ÇALIŞMA GRUBU

TOPLANTI TARİHİ  : 17 Ekim 2018
TOPLANTI YERİ      : UAB Bakanlık Ek Binası Zemin Kat (Nuri Demirağ toplantı salonu)
TOPLANTI SAATİ    : 14:00
TOPLANTI NO    : 1


GÜNDEM
1- Açılış, 
2- 3. DKK toplantısı sonucunda yapılan işlemler konusunda Grubun bilgilendirilmesi;
a) Demiryolu Tren Makinist Yönetmeliği ile Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliklerine göre çalışan personel için uygulanan psikoteknik değerlendirme raporlarına itiraz süresinin 2 yıldan 6 aya düşürülmesi yönünde Yönetmeliklerde değişiklik yapılması.
b) Demiryolu araçlarının amortisman sürelerinin 15 yıldan 30 yıla çekilmesi konusunda TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından hazırlık çalışmaları yapılarak, DDGM tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması.
c) Mevcut Aliağa demiryolu istasyonundan Tüpraş Aliağa Rafinerisi ile bölgede bulunan diğer sanayi tesislerine iltisak hattı  bağlantısı yapılması için çalışmalara hız verilmesi. 
ç) Demiryolu taşımalarında kullanılan motorin için ÖTV istisnası uygulanması konusunda, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından bir rapor hazırlanması ve Bakanlığımız adına DDGM aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması.
d) 5 dingilli karayolu vasıtaları tonajlarının 42 tondan 44 tona çıkartılması konusunda, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile uzlaşma sağlanmak üzere çalışmalar yapılması.
e) TCDD tarafından hazırlanan "Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmeliği” hükümlerine göre trenlerde çalıştırılacak makinist sayısı hususunun tekrar değerlendirilmesine, lokomotiflerde en az bir makinist bulundurulması konusunun yeniden gözden geçirilmesi.
f) Trenlerin işletilmesi için kullanılan elektrik enerjisi bedelinde şebeke bakım giderlerinin işletilen hat kesitlerine göre alınması konusunda yapılan itirazlara TCDD tarafından çözüm sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması.
g) Yenileme yapılan hatlarda aşırı derecede buden aşınması ve çap küçülmesi konusu.
3- Mevcutta işletmeye açılmış olan ve açılacak olan lojistik merkezlerde tehlikeli madde elleçlemesi için ayrı alanların oluşturulması ve planlanmasının gerektiği (TMKTDGM)
4- Demiryolu şebekesindeki yol kapatma sayı ve süresinin azaltılması (TCDD Taşımacılık A.Ş.)
5- İşlemeyen yük tren tazminatlarının (tahsisli kapasitenin kullanılmaması ücretleri) kaldırılması (TCDD Taşımacılık A.Ş.)
6- Rota üzerinde yol çalışması ve kapatması olduğu sürece vaktinden önce ve sonra tren çalıştırılmasına imkan verilmesi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)
7- Araç filosunun gare ve parkı için TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye 10 istasyon tahsis edilmesi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)
8- Serbestleşen demiryolu sektörüne özel sektörün ilgisinin artırılabilmesi için ulusal demiryolu ağında hat kesimi olarak başından sonuna tek tip lokomotif ile işletmecilik yapılmasına imkan verilmesi. Bu amaçla TCDD’nin elektrifikasyon yatırımlarının tekrar gündeme alınıp önceliklendirilmeleri konusunda çalışma yapılması. (DDGM)
9- Özel demiryolu tren işletmecilerinden OMSAN lokomotif ve vagon kiralarının yüksek olması ve Kayseriray Ulaşım A.Ş. tren seti bulamadığı için sektörden çekilmeyi düşünmekte olup konunun değerlendirilmesi. (DDGM)
10- Serbestleşen demiryolu sektörüne, özel sektörün girebilmesi için yük taşımacılığında eşit rekabet koşullarının sağlanması. Bunun için kamuya verilen yük taşımaları için sübvansiyonların kaldırılması veya sübvansiyonların net olarak deklare edilerek gerekirse aynı sübvansiyonların özel sektör tren işletmecilerine de verilmesi. (Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD))
11- Elektrik Enerji Konusunda;
TCDD Altyapı şebekesinin rejenerasyona uygun hale getirilmesi, Şebeke Bildirimlerinde de geri dönüşümün fiyatlamasının belirlenmesi. (DTD)
Tren İşletmeciliğinde kullanılacak elektrik ücretlerinin nasıl fiyatlanacağı belirlenmesi ve konunun acilen çözümlenmesi (DTD)
DTİ firmaların TEİAŞ’tan veya diğer enerji şirketlerinden direkt elektrik enerjisi alımı yapma imkânları için düzenleme yapılması, gece-gündüz elektrik tarifesi ile ilgili açıklama yapılması (DTD)
12- Şebeke Bildirimi hazırlama çalışmalarına DTD’nin de katılım sağlayarak görüş bildirmesinin sağlanması. (DTD)
13- Makinist ve emniyet kritik görev yapan personelin eğitimlerinin MYK standart ve yeterliliklerine uygun bir şekilde bir an önce yapılması. (DTD)
14- Tren makinistlerinin çalışma saatlerinin düzenlenmesi. (TCDD)
15- Dilek ve temenniler.

Fotoğraflar