Demiryolu Koordinasyon Çalışma Grubu (DKÇG) dördüncü toplantısı 6 Şubat 2019 tarihinde yapılmıştır.

DEMİRYOLU KOORDİNASYON ÇALIŞMA GRUBU

TOPLANTI TARİHİ  : 06/02/2019
TOPLANTI YERİ      : UAB Bakanlık Ek Binası Zemin Kat (Nuri Demirağ toplantı salonu)
TOPLANTI SAATİ    : 14.00
TOPLANTI NO    : 4

GÜNDEM
1- Açılış, 
2- 3. DKÇG toplantısı sonucunda yapılan işlemler konusunda Grubun bilgilendirilmesi;

a) Demiryolu taşımalarında kullanılan motorin için ÖTV istisnası uygulanmasının demiryolu sektörüne ne gibi katkılar sağlayacağının belirlenerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde yapılan girişimin takip edilmesi, (DDGM)

b) Trenlerin işletilmesi için kullanılan elektrik enerjisi bedelinde sistem kullanım bedelinin işletilen hat kesitlerine göre alınması için EPDK tarafından ilgili Mevzuatta değişiklik yapılması amacıyla girişimde bulunulması, (TCDD)

c) Yenileme yapılan hatlarda demiryolu araç tekerlerinin aşırı derecede boden aşınması ve çap küçülmesini azaltmak için boden aşınması ve çap küçülmesinin fazla olduğu hat kesimlerinde deneme amaçlı sürat azaltma yapılarak sonuçlarının takip edilmesi, teker aşınmalarının önüne geçilmesi için araştırmalara devam edilmesi, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

d) TCDD Taşımacılık A.Ş.’ nin ihtiyaç fazlası kullanmadığı vagonlarının gare ve parkı için TCDD’nin her bölgesinde 1 adet istasyonun ücretsiz olarak tahsis edilmesi yönünde çalışmanın tamamlanıp sonuçlarının açıklanması, (TCDD)

e) Elektrik enerjisi konusunda;

TCDD Altyapı şebekesinin rejenerasyona uygun hale getirilmesi, Şebeke Bildirimlerinde de geri dönüşümün fiyatlamasının belirlenmesi ve gelişmelerin açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)
DTİ firmalarının TEİAŞ’tan veya diğer enerji şirketlerinden direkt elektrik enerjisi alımı yapabilmesi ve gece-gündüz elektrik tarifesi uygulamaları konusunda çalışma yapılıp, sonuçlarının açıklanması, (TCDD)

f) Tren işletiminin verimsizliğine (düşük çekerler- destek makine ihtiyacının çokluğu) ve çeken/çekilen araçlarla ekipmanlarının hızlı deformasyonuna neden olan ve şebekenin geneline yayılmış altyapı geometrisindeki (dar kurplar, yüksek eğimler) olumsuzlukların bertaraf edilmesi için ülkemizin demiryolu trafiği açısından yoğun olan hat kesimlerinin belirlenerek ilgili projeler üzerinde çalışılması ve yapılan iyileştirmelerin açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.) 

g) TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yük tren trafiğinin sıkışıklık yaşandığı hat kesimlerinin ortaya konulması, bu hat kesimlerinde tehirlerin minimuma düşürülmesi ve trafik işlerliğinin sağlanması için TCDD tarafından istasyonların tamamen olmasa da trafiğe uygun saatlerde kısmen açılması yönünde girişimde bulunulması ve yapılan iyileştirmelerin açıklanması, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)

h) Bakü-Tiflis-Kars hattının işletmeye girmesi ile Sivas-Kars-Erzurum-Erzincan hat kesiminde tek tip lokomotif ile işletmesel bütünlüğün sağlanması yönünde elektrifikasyon yatırım maliyetlerinin belirlenerek, yatırım programına ilave edilmesi için teklifte bulunulması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, (TCDD)

3-Bilecik ili özelinde karayolu tünellerinde yapılan tehlikeli madde taşımacılığına yönelik alternatiflerin değerlendirilmesi, (TMKTDGM)

4- Derince-Gebze-Halkalı (Marmaray) hattından gece yük trenlerinin geçişinin sağlanması, orer çalışmalarının yapılması ve bu hatta da mevcut hatlarda uygulanan altyapı erişim ücretinin uygulanması, (TCDD Taşımacılık A.Ş)

5-Marmaray kapsamında yapılan depoların tamamlanma takvimleri ve işletme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, (Pendik ve Halkalı atölye/depolarının eksiklerinin giderilerek işletmeye alınması) (TCDD Taşımacılık A.Ş)

6- Vaktinden önce tren sevkine izin verilmemesi ve 3 saatten fazla gecikmeli tren işletmeye müsaade edilmemesi, (TCDD Taşımacılık A.Ş)

7- Tren iptalleri sebebiyle TCDD tarafından kesilen faturanın iptal edilerek, bu fatura karşılığı yapılan ödemeden tren bekleme ve tehirler için kesilen fatura karşılığının mahsup edilmesi ve kalan bedelin geri ödenmesi, (TCDD Taşımacılık A.Ş)

8- Şebeke Bildiriminde E68000 tipi lokomotiflerin 1000 hamtonkm için 38 kWh olarak kabul edilen yük taşımacılığı enerji tüketimi değerinin 16.5 kWh olarak düzeltilmesi, (TCDD Taşımacılık A.Ş)

9- Hasarlı E64009 Marmaray setinin tamir edilmesi, (TCDD Taşımacılık A.Ş, AYGM)

10- BTK hattında yer alan Kars-Canbaz istasyonları arasına Güvercinlik istasyonun açılması, (TCDD Taşımacılık A.Ş)

11- Kısmen biten, başlangıç ve bitimleri teşkilat istasyonu niteliği olmayan ara istasyonlar/garlar olan kısmi kesimler için, altyapı kullanım ücretine esas uygulanan 1,25 hat ve teknik ekipman katsayısının 1,00 olarak uygulanması ile ulusal kurallar dışında TCDD hatlarında hiçbir şart belirlenmeyen, uygulanmayan ve özel şart gerektirmeyen akaryakıt trenlerinin her biri için ayrı ayrı tahakkuk ettirilen 250 TL/tren planlama ücretinin iptal edilmesi, (Körfez Ulaştırma A.Ş)

12- 01.11.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2018 yılı revize hasar tazmin tarifesinde uygulanan ücretlerin hakkaniyete eşit ve adil hizmet verme prensibine aykırı olduğu bu nedenle düzeltilmesi, (DTD) 

13-Dilek ve temenniler

Fotoğraflar