Demiryolu Koordinasyon Çalışma Grubu (DKÇG) üçüncü toplantısı 8 Ocak 2019 tarihinde yapılmıştır.


DEMİRYOLU KOORDİNASYON ÇALIŞMA GRUBU

TOPLANTI TARİHİ  : 08/01/2019
TOPLANTI YERİ      : UAB Bakanlık Ek Binası Zemin Kat (Nuri Demirağ toplantı salonu)
TOPLANTI SAATİ    : 14.30
TOPLANTI NO    : 3

GÜNDEM
1- Açılış, 
2- 2. DKÇG toplantısı sonucunda yapılan işlemler konusunda Grubun bilgilendirilmesi;

a) Demiryolu taşımalarında kullanılan motorin için ÖTV istisnası uygulanması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na 08/11/2018’ de yapılan girişimin takip edilmesi, (DDGM)
b) Trenlerin işletilmesi için kullanılan elektrik enerjisi bedelinde sistem kullanım bedelinin işletilen hat kesitlerine göre alınması için EPDK tarafından ilgili Mevzuatta değişiklik yapılması amacıyla girişimde bulunulması, (TCDD)
c) Yenileme yapılan hatlarda demiryolu araç tekerlerinin aşırı derecede boden aşınması ve çap küçülmesi sebeplerinin araştırılması için yapılan çalışmalar, (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş.),(DTD 800.000 km ömrü olan tekerin 100.000 km ye kadar düşmüştür. Bakım yapılmayan hatlarda 500.000 km teker ömrü vardır. ) 
d) Araç filosunun gare ve parkı için TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye 10 istasyon tahsis edilmesi yönünde yapılacak çalışma sonuçlarının açıklanması, (TCDD)
 3- Serbestleşen demiryolu sektörüne özel sektörün ilgisinin artırılabilmesi için ulusal demiryolu altyapı ağında hat kesimi olarak başından sonuna tek tip lokomotif ile işletmecilik yapılmasına imkan verilmesi için TCDD tarafından elektrifikasyon yatırımlarının tekrar gündeme alınması, sonuçlarının ve girişimlerin açıklanması.(TCDD) 
4- Özel demiryolu tren işletmecilerinden OMSAN lokomotif ve vagon kiralarının yüksek olması sebebiyle ve Kayseri Ulaşım A.Ş. tren seti bulamadığı için sektörden çekilmeyi düşünmekte olup konunun değerlendirilmesi (DDGM, TCDD Taşımacılık A.Ş.)
5- Demiryolu Taşımacılığı Derneği tarafından DKÇG gündemine getirilmesi talep edilen hususlar;
a) Serbestleşen demiryolu sektörüne, özel sektörün girebilmesi için yük taşımacılığında eşit rekabet koşulların sağlanması. Bunun için kamuya verilen desteklerin net olarak deklare edilerek aynı sübvansiyonların özel sektör tren işletmecilerine de verilmesi, Kamu tarafından yük taşıma ücretlerinde piyasa şartlarının dikkate alınması, (Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD))
b) Elektrik enerjisi konusunda;
TCDD Altyapı şebekesinin rejenerasyona uygun hale getirilmesi, Şebeke Bildirimlerinde de geri dönüşümün fiyatlamasının belirlenmesi. (DTD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)
DTİ firmaların TEİAŞ’tan veya diğer enerji şirketlerinden direkt elektrik enerjisi alımı yapma imkânları için düzenleme yapılması, gece-gündüz elektrik tarifesi ile ilgili açıklama yapılması (DTD)
c) Şebeke Bildirimi hazırlama çalışmalarına DTD’nin de katılım sağlayarak görüş bildirmesinin sağlanması. (DTD)
ç) Altyapı geometrisindeki (dar kurplar, yüksek eğimler) olumsuzlukların şebekenin geneline yayılmış şekilde olması nedeniyle tren işletiminin verimsizliği (düşük çekerler- destek makine ihtiyacının çokluğu) ile çeken/çekilen araçların ve ekipmanlarının hızlı deformasyonuna neden olması, (DTD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)
d) İstasyon sahalarındaki yükleme boşaltma sahalarının ve rampalarının fiziksel (boyları ve genişliği) ve niteliksel (zeminlerin uygunsuzluğu erişim zorluğu) yetersizliği nedeniyle yetersiz yükleme boşaltmalar ve çok fazla manevra ihtiyacının olması, (DTD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)
e) Şebeke bildiriminde belirtilen “Talep zaman katsayısının trenin işleme tarihinden 5 gün öncesine kadar yapılacak taleplerde katsayının “1.00” olarak uygulanması, (DTD, TCDD Taşımacılık A.Ş.)
6- Dilek ve temenniler

Fotoğraflar